ЗА НАС ДЕЙНОСТ ЦЕНИ ГАЛЕРИЯ КОНТАКТ ЛЯТО 2022

В занималнята се води самоподготовка на ученика за следващия учебен ден по всеки учебен предмет, акцентира се и се съобразява с неговите индивидуални възможности и нужди.

Педагозите са дългогодишни утвърдени начални учители. Те работят и допълнително с деца, които имат проблеми в усвояването и систематизирането на учебното съдържание.

Всеки преподавател отговаря за учебната подготовка на ученика:

  • изграждане на навици за учебен труд, най-важното в началния етап
    на образование;
  • подготовка на уроците за следващия ден;
  • подготовка и проверка на домашните работи;
  • самостоятелна работа и упражнения.

Учениците ползват безплатно помагала, сборници, учебна литература и интернет.
Учителите носят отговорност за живота и безопасността на всеки ученик от вземането му от училищната охрана след приключване на учебните часове, по време на престоя в Занималнята, до предаването му лично на родителя.
Всяка ваканция Занималнята предлага на родителите предварително изготвена програма за отдих и занимания на техните деца. През м. юни и юли се организира целодневно лятно училище, а последната седмица от м. юни - летен планински лагер.

© created by Stella Kukusheva